Velkommen til vår side.

Vi driver et lite oppdrett av rasen Malinois på Sola.
Malinois til sport og tjeneste.