Velkommen til vår side.

Vi driver et lite oppdrett av rasen Malinois på Sola.
Malinois til sport og tjeneste.

Kullet 2019 kom den 07.09.19

Noen ledige valper!
For intresse send en mail på [email protected]