Velkommen til vår side.

Vi driver et lite oppdrett av rasen Malinois på Sola.
Malinois til sport og tjeneste.

A Kullet forventes født 11 september2019!
For intresse send en mail på [email protected]